Kryssord – puslespill for de ordrike

3625410-newspapers-and-crossword-puzzle

Kryssord er ett av verdens mest populære ordspill i verden. Uansett hvor man befinner seg på jordkloden, vil man raskt kunne finne tynne og tykke magasin fylle med kryssord. Kryssord har ikke noen særlig lang historie, og det lille man vet om kryssordenes første år debatteres på ulike fora. Det var på begynnelsen av det 20. århundret at kryssord begynte å dukke opp regelmessig i ulike aviser og ukeblad. På 20-tallet i USA fikk kryssord stor utbredelse, og derfra var veien kort til Europa og Norge inkludert.

Allers var først med denne godt varierte underholdningen

Allerede i 1925 kom det første kryssordet på trykk her i Norge, da i det populær ukebladet Allers. Kryssord i dag finnes i mange ulike varianter, og med veldig brede vanskelighetsnivåer. Barn, ungdommer og voksne kan alltid finne et kryssord som passer til ordforrådet og kunnskapsnivået man har. De aller fleste kryssord er av den vanlige typen, altså der man får et nøkkelord eller en kort forklaring å forholde seg til – deretter finner man ordet som skjuler seg bak hintet og fører det inn enten horisontalt eller vertikalt. Kryssord er veldig bra for hjernen, siden de utvikler hukommelsen samt logisk tankegang. Derfor er det spesielt viktig å ha utfordrende kryssord på gamlehjemmet, slik at eldre mennesker kan sette hjernen i trening.

Ulike varianter av kryssord

Ordinære kryssord er den vanligste formen, og det er disse man finner i aviser og ukeblad. Kryptiske kryssord og kodekryssord er også populære varianter. Kryptiske kryssord bruker andre typer stikkord og hinter, gjerne med flere ord, og er dermed noe vanskeligere enn ordinære kryssord. Kodekryssord har ingen nøkkelord i det hele tatt – derimot er hver eneste bokstav erstattet med et tall, og man må gjette seg frem til de ulike ordene som ligger gjemt. Kryssord er utrolig gøy og samtidig veldig sosialt. Sitter man med vennegjengen eller familien på hytta, er det koselig å teste kunnskapen ved å lese opp stikkordene høyt og se hvem som klarer å gjette det gjemte ordet.