Amerikanske og engelske kryssord

Det var engelskmannen fra Liverpool, Arthur Wynne, som var skaperen av det første kryssordet som ble trykt i 1913, men kryssordet ble først og fremst trykt i USA. Det er ikke til å komme forbi at både England og USA føler en sterk forbindelse til kryssordets opprinnelse og videreutvikling. Men likevel er både det engelske og det amerikanske kryssordet ganske så forskjellig. Og selv om kryssordet ikke har utviklet seg så mye over de siste hundre år, har det likevel blitt fremarbeidet forskjellige varianter av det.I den engelske varianten er det mange flere svarte ruter i kryssordet enn det er i det amerikanske, men den amerikanske varianten, som har mindre svarte ruter, blir da enda vanskeligere å løse. Ofte i det amerikanske kryssordet, kan hver eneste bokstav i et ord bli krysset med et annet ord. Så faktisk kan du løse et amerikansk kryssord ved å bare fokusere på å svare på de loddrette ordene.Amerikanske kryssord kommer gjerne med et tema og en tittel. Det engelske kryssordet kommer ofte i to varianter og det er quick crosswords – Ingen ordspill eller lureri, ganske rett frem – og cryptic crossword, eller kryptiske kryssord, som inneholder homonymer (ord som har identisk stavelse, men har forskjellige definisjoner), ordspill, anagrammer, og charade.