Fordeler med å spille kryssord og sjakk

Bortsett fra at det å løse kryssord og spille sjakk er både gøy og utfordrende, så har de begge sterke fordeler. Å forsøke å løse kryssord, eller sudoku, eller spille en runde med sjakk er alle gode måter å trimme hjernen på. Raymond S. Nickerson er professor i Massachusetts, og er i tillegg utdannet psykolog. Han mener at kryssord kan fortelle oss mye om hjernen.Kryssord, i følge Raymond, innbefatter at forskjellige komponenter av hjernen jobber på en gang. Hukommelse og problemløsning er begge omfattende hjernetrim når kryssord skal løses. Ingvild Saltvedt, som er overlege i nevromedisin ved NTNU, mener at kognitiv aktivitet kan være viktig i forhold til utviklingen av demens. Flere leger mener at hjernetrim kan være med å bidra til å hjelpe mot aldringen av hjernen.Når det gjelder sjakk, har det blitt konkludert at spillet hjelper til å bidra med kognitiv modning i barn og kan hjelpe dem å gjøre det bedre på skolen. Det kan hjelpe med hukommelse, tankeprosess, leseferdigheter og problemløsning. Sosialt sett er både kryssord og sjakk en flott måte for alle generasjoner å møtes på. Sjakk kan også bli spilt av bevegelseshemmede, ja til og med blinde og døve. Sjakk er et av de spillene som ikke setter spesielle krav til deltagere.