Sudoku

Selv om ulike spill med tall i fokus har vært populære siden slutten av det 19. århundret, er det ikke før på 2000-tallet at det verdenskjente Sudoku oppstod for fullt. Sudoku har vært eksistert i Japan siden 1984, men tok lang tid å komme seg til Europa.

Sudoku er bygd opp av de japanske ordene «su» og «doku», som betyr «tall» og «alene». Dette er en kort og effektiv beskrivelse av det populære tallspillet – her har du en firkant som er bygd opp av 9 x 9 ruter, og disse er igjen delt inn i mindre bokser på 3 x 3 ruter.

Enkelte tall er skrevet inn fra før, og ingen singel linje, verken loddrett eller vannrett, kan inneholde samme tall to ganger. Samtidig kan ikke hver enkelte boks på 3 x 3 ruter inneholder samme tall to ganger. Sudoku er veldig krevende, spesielt om man kun har noen ytterst få tall å gå på fra start – dermed kan man sitte veldig lenge med dette tallspillet før løsningen er klar. Norske aviser begynte å trykke sudoku-spill så sent som i 2005. Nå om dagen finner man dog neppe et avis eller ukeblad som ikke har Sudoku blant de tilbudte spillene.